ترولاک و کنترل عفونت ناشی از کاتتر ها

یکی از بزرگترین مشکلات در بیماران دارای کاتتر های ورید مرکزی نظیر: کاتتر همو دیالیز دائم (پرمیکت)؛ کاتتر همودیالیز موقت (شالدون)؛ کاتتر پورت شیمی درمانی و کاتتر ورید مرکزی (CVC) و ... عفونتهای ناشی از کاتتر می باشد. این عفونتها به علت ورود باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها از انتهای کاتتر ( قسمت بیرون از بدن) به داخل کاتتر و سپس جریان خون ایجاد می شود و با علائمی نظیر تب و لرز شروع شده و نهایتا بیمار را دچار عفونت خونی می نمایند. درمان آن شامل بستری شدن در بیمارستان، آنتی بیوتیک تراپی وسیع الطیف و تعویض کاتتر بوسیله جراحی مجدد می باشد.

با پیشرفت علم پزشکی کمپانی Tauropharm آلمان ماده ای آنتی سپتیک و آنتی ترومبوتیک به نام ترولاک تولید کرده است که نقشس بسیار حائز اهمیت و موثر در پیشگیری و کنترل عفونت ناشی از کاتتر ها دارد.محلول ترولاک شامل یک ماده آنتی سپتیک وسیع الطیف است که روی کلیه باکتری ها و قارچ ها حتی در نوع مقاوم به درمان و مقاوم به آنتی بیوتیک اثر کرده و مانع از بوجود آمدن عفونت های ناشی از کاتتر خواهد شد. همچنین ترولاک خاصیت ضد انعقادی ( هپارین + سیترات ۴%) بوده و مانع ایجاد لخته در داخل کاتتر خواهد شد. در نتیجه تا زمانی که برای بیمار در انتهای درمان از محلول ترولاک جهت بستن کاتتر استفاده می شود، کاتتر کارائی خود را حفظ حفظ خواهد کرد و عفونت ناشی از آن منتفی و مسئله لخته شدن و بسته شدن کاتتر پیش نخواهد آمد و طول عمر کاتتر بیمار به طور چشم گیر افزایش می یابد. لازم به ذکر است محلول فوق هیچگونه عوارض داروئی نداشته و تا زمانی که بیمارجهت درمان از ترولاک استفاده نماید هیچگونه رشد باکتری و قارچی وجود نخواد داشت و بلافاصله بعد از استفاده از ترولاک اگر در داخل کاتتر گونه ای از آن ها وجود داشته باشد در عرض ۲ تا ۲۴ ساعت از بین خواهد رفت و بیمار با همان کاتتر اولیه به درمان خود تا مدت طولانی ادامه خواهد داد. همچنین استفاده از ترولاک علاوه بر آثار درمانی بسیار موثر، باعث از بین رفتن بیوفیلم در داخل کاتتر نیز می شود.
بدین ترتیب با به کارگیری ترولاک بیمار از نظر روحی و روانی وضعیت بسیار مطلوبی داشته و دوران دیالیز و یا شیمی درمانی خود را به بهترین شکل سپری خواهد کرد

 

محلول آنتی سپتیک وسیع الطیف ترولاک

• پیشگیری از کلیه عفونتهای کاتتری 
• قابل استفاده در انواع کاتتر های همودیالیز دائم، موقت، پورت شیمی درمانی، ( (CVCو ....
• موثر بر روی کلیه باکتری های گرم مثبت و منفی از جمله MRSA، MRSE و VRE و انواع قارچ ها
• از بین بردن بیوفیلم های ایجاد شده در کاتتر
• عدم وجود هر گونه عوارض جانبی
• کاهش چشمگیر هزینه های درمان به علت عدم ایجاد عفونت و سپسیس و تعویض کاتتر
• خاصیت ضد انعقاد به علت وجود ترکیبات سیترات و هپارین