فراوران همگام

3-f-1024x452

محلول ترولاک

ترولاک و کنترل عفونت ناشی از کاتتر ها

یکی از بزرگترین مشکلات در بیماران دارای کاتتر های ورید مرکزی نظیر: کاتتر همو دیالیز دائم (پرمیکت)؛ کاتتر همودیالیز موقت (شالدون)؛ کاتتر پورت شیمی درمانی و کاتتر ورید مرکزی (CVC) و ... عفونتهای ناشی از کاتتر می باشد. این عفونتها به علت ورود باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها از انتهای کاتتر ( قسمت بیرون از بدن) به داخل کاتتر و سپس جریان خون ایجاد می شود و با علائمی نظیر تب و لرز شروع شده و نهایتا بیمار را دچار عفونت خونی می نمایند. درمان آن شامل بستری شدن در بیمارستان، آنتی بیوتیک تراپی وسیع الطیف و تعویض کاتتر بوسیله جراحی مجدد می باشد.

با پیشرفت علم پزشکی کمپانی Tauropharm آلمان ماده ای آنتی سپتیک و آنتی ترومبوتیک به نام ترولاک تولید کرده است که نقشس بسیار حائز اهمیت و موثر در پیشگیری و کنترل عفونت ناشی از کاتتر ها دارد.محلول ترولاک شامل یک ماده آنتی سپتیک وسیع الطیف است که روی کلیه باکتری ها و قارچ ها حتی در نوع مقاوم به درمان و مقاوم به آنتی بیوتیک اثر کرده و مانع از بوجود آمدن عفونت های ناشی از کاتتر خواهد شد. همچنین ترولاک خاصیت ضد انعقادی ( هپارین + سیترات 4%) بوده و مانع ایجاد لخته در داخل کاتتر خواهد شد. در نتیجه تا زمانی که برای بیمار در انتهای درمان از محلول ترولاک جهت بستن کاتتر استفاده می شود، کاتتر کارائی خود را حفظ حفظ خواهد کرد و عفونت ناشی از آن منتفی و مسئله لخته شدن و بسته شدن کاتتر پیش نخواهد آمد و طول عمر کاتتر بیمار به طور چشم گیر افزایش می یابد. لازم به ذکر است محلول فوق هیچگونه عوارض داروئی نداشته و تا زمانی که بیمارجهت درمان از ترولاک استفاده نماید هیچگونه رشد باکتری و قارچی وجود نخواد داشت و بلافاصله بعد از استفاده از ترولاک اگر در داخل کاتتر گونه ای از آن ها وجود داشته باشد در عرض 2 تا 24 ساعت از بین خواهد رفت و بیمار با همان کاتتر اولیه به درمان خود تا مدت طولانی ادامه خواهد داد. همچنین استفاده از ترولاک علاوه بر آثار درمانی بسیار موثر، باعث از بین رفتن بیوفیلم در داخل کاتتر نیز می شود.
بدین ترتیب با به کارگیری ترولاک بیمار از نظر روحی و روانی وضعیت بسیار مطلوبی داشته و دوران دیالیز و یا شیمی درمانی خود را به بهترین شکل سپری خواهد کرد

 

محلول آنتی سپتیک وسیع الطیف ترولاک

• پیشگیری از کلیه عفونتهای کاتتری 
• قابل استفاده در انواع کاتتر های همودیالیز دائم، موقت، پورت شیمی درمانی، ( (CVCو ....
• موثر بر روی کلیه باکتری های گرم مثبت و منفی از جمله MRSA، MRSE و VRE و انواع قارچ ها
• از بین بردن بیوفیلم های ایجاد شده در کاتتر
• عدم وجود هر گونه عوارض جانبی
• کاهش چشمگیر هزینه های درمان به علت عدم ایجاد عفونت و سپسیس و تعویض کاتتر
• خاصیت ضد انعقاد به علت وجود ترکیبات سیترات و هپارین

JOLINEE

کاتتر همودیالیز Joline

کاتتر همودیالیز Joline

زمانی که صحبت از دسترسی عروقی به میان می آید، جولاین شریک زندگی شماست. کاتترهای بلند مدت و کوتاه‌مدت جولاین به‌طور خاص برای استفاده در روش‌های تصفیه خون خارج از بدن مانند درمان جایگزینی مداوم کلیه، آفرزیس و همودیالیز متناوب طراحی شده‌اند. کاتترهای دیالیز جولاین، محصولات دست ساز و پیشرفته هستند. آنها با یک فرآیند تولید پیچیده مونتاژ می شوند.

کاتترهای دیالیز جولاین با استفاده از تکنیک اثبات شده Seldinger، دسترسی سریع و ایمن ورید مرکزی را به ورید jugular، ورید subclavian یا ورید femoral باز می کنند.

 

کاتترهای همودیالیز  Short-term و Long-term

تجربه گسترده جولاین در زمینه فناوری کاتتر، این شرکت را قادر می سازد تا طیف گسترده ای از کاتترهای دیالیز را برای درمان کوتاه مدت (CRRT)و بلند مدت  ارائه دهد. کیفیت ممتاز، مواد با ارزش بالا همراه با طراحی نوک عملکردی منحصر به فرد از ویژگی های کاتتر دیالیز کوتاه مدت و بلند مدت جولاین است.

ویژگی های خاص با جزئیات کاتترهای همودیالیز Short-term:

·         شفت کاتتر ساخته شده از پلی اورتان حساس به حرارت

·         شفت کاتتر مدرج که امکان تزریق ماده حاجب را فراهم می کند

·         طراحی منحصر به فرد

·         گیره های ایمنی و رنگی با نشانگر حجم قفل کاتتر

·        Guide Wired  های مقاوم در برابر پیچ خوردگی

short term

ویژگی های خاص با جزئیات کاتترهای همودیالیز Long-term:

·         شفت کاتتر ساخته شده از Carbothane®، زیست سازگاری عالی

·         کانکتورهای PEEK ساخته شده از مواد درجه یک

·         طراحی منحصر به فرد

·         گیره های ایمنی و رنگی با نشانگر حجم قفل کاتتر

·        Guide Wired  های مقاوم در برابر پیچ خوردگی

LONG TERM
JOL000_Dialyse_product_catheter_Ped_8F_2-736x551
JOLINE PIC
JOL000_Dialyse_product_catheter_Ped_65F_3-736x551
3-f-1024x452

Taurolock Solution

Taurolock and control of catheter infection

One of the biggest problems in patients with central venous catheters such as: permanent hemodialysis catheter (premict); Temporary hemodialysis catheter (Sheldon); Catheter is a port of chemotherapy and central venous catheter (CVC) and ... infections caused by the catheter. These infections are caused by bacteria, fungi, and viruses entering the catheter from the end of the catheter (outside the body) into the catheter and then into the bloodstream. They start with symptoms such as fever and chills and eventually lead to a blood infection. . Treatment includes hospitalization, broad-spectrum antibiotic therapy, and catheter replacement surgery.

With the advancement of medical science, the German company Tauropharm has produced an antiseptic and antithrombotic substance called Taurolock, which has a very important and effective role in preventing and controlling infections caused by catheters. Taurolock solution contains a broad-spectrum antiseptic that All bacteria and fungi, even in the resistant and antibiotic-resistant type, will prevent catheter infections. Taurolock also has anticoagulant properties (heparin + citrate 4%) and will prevent clots inside the catheter. As a result, as long as the trochanter solution is used to close the catheter at the end of the treatment, the catheter will retain its function and the infection will be eliminated and the catheter will not clot and close. Increases dramatically. It should be noted that the above solution has no drug side effects and as long as the patient uses the troll for treatment, there will be no growth of bacteria and fungi, and immediately after using the troll if there is any of them inside the catheter within 2 It will go away in 24 hours and the patient will continue his treatment with the same initial catheter for a long time. In addition to very effective therapeutic effects, the use of Taurolock also destroys the biofilm inside the catheter.

Thus, by using Taurolock, the patient is in a very good mental condition and will spend his dialysis or chemotherapy period in the best way.

Broad spectrum antiseptic solution

Prevention of all catheter infections

• Can be used in a variety of permanent, temporary hemodialysis catheters, chemotherapy splints, CVC, etc.

• Effective on all gram-positive and gram-negative bacteria including MRSA, MRSE and VRE and a variety of fungi

• Removal of biofilms created in the catheter

• No side effects

• Significant reduction in treatment costs due to no infection and sepsis and catheter replacement

• Anticoagulant due to the presence of citrate and heparin compounds

taurolock-hep100-3ml-[w639]
taurolock-gmbh-products-taurolock-hep500-detail-2-[w639]
5e81f5d5b98ee831891658
chemotherapy

Chemotherapy

Injectable or intravenous chemotherapy

Introduction:

Many types of chemotherapy are given as long-term injections (infusions) or short-term infusions. In long-term injections, chemotherapy drugs enter the body through a narrow tube called a catheter that is inserted into a vein, artery, body cavity, or organ. In some cases, chemotherapy may be injected quickly with a syringe.

The following information is about standard or common chemotherapy. There are other medications that can be prescribed in other ways: such as targeted therapy, hormone therapy, and immunotherapy.

 

1. Intravenous chemotherapy IV

Intravenous or IV chemotherapy is injected directly into the bloodstream through a soft, thin, plastic tube called a catheter. The catheter is inserted into the forearm or hand and a needle is used to insert it, then the needle is removed and the plastic catheter remains inside the vein.

Intravenous drugs are given in the following ways:

Rapid injection (IV Push / Bolus): The drug is injected rapidly in a few minutes with a syringe.

Slow injection (IV Infusion): The drug is injected over a few minutes to a few hours. The mixture of medicine and serum flows through a plastic bag into the catheter and then into the body.

Continuous Infusion: This infusion can last from one to several days and is usually controlled by an electronic intravenous pump.

 

What should we do if we do not have a good vessel?

Needles and catheters, as well as chemotherapy, can damage blood vessels. One option suggested to patients in need of long-term chemotherapy is a central vein catheter (CVC). CVC is a catheter that is larger than conventional catheters and is inserted into a vein in the chest or arm. As long as the treatment continues, it stays in place, so that the patient does not need to inject the drug each time. Different types of CVC are available. The most common type is the same port. Porting is the use of a central vein in the body for chemotherapy. The port reservoir is usually placed on the right side and above the chest, and its tube travels from under the skin of the chest to the central vessels of the neck.

CVC implantation requires a small operation. Sometimes this is done in a clinic or a hospital room or in an operating room. Once the CVC is implanted, the patient can receive all the treatments through it and does not need to be bothered every time for a venipuncture, through which several blood tests can be performed and other treatments (fluids, injections) besides chemotherapy. Blood, antibiotics, ...) also did.

Many patients undergo CVC before starting treatment, and some people go for CVC after a few sessions of treatment because they have to inject several times each time to find the right vein in the arm or arm. The cancer treatment team can help you decide whether to have CVC or what type to use.

 

2.Other methods of injection chemotherapy or infusion (slow injection)

A. Chemotherapy (in cerebrospinal fluid) (IT):

Chemotherapy is injected into the spinal canal through a catheter into the spinal canal, from where it travels to the fluid around the brain and spinal cord (CSF). This chemotherapy is needed for certain types of cancers that involve the brain because most chemotherapy drugs that are given intravenously or orally cannot pass through the cerebrospinal fluid, which protects the brain from toxins.

IT chemotherapy can be given through a long needle that is inserted into the space around the spinal cord and the reservoir is surgically placed under the scalp. This type of reservoir port is called ommaya reservoir. But it is like a small drum with a small tube attached to it, which enters the cerebrospinal fluid of one of the brain cavities. However, it remains under the scalp until the end of the treatment.

 

B. Intra-arterial chemotherapy IA:

In this procedure, chemotherapy drugs are injected right into the main artery that feeds the tumor. This method is used to treat an organ (for example, liver, arm or leg). This method helps to give specific treatment to one part and limit the effect of chemotherapy on other parts of the body.

 

C. Intracavitary chemotherapy:

Chemotherapy drugs may be inserted through a catheter into a closed space in the body, such as the bladder (intravesical chemotherapy), the abdomen (intraperitoneal chemotherapy), or the chest (intrapleural).

 

D. Intravesical chemotherapy (intravesical):

The chemotherapy is inserted into the bladder through a soft catheter and left there for a few hours, then drained and the catheter is removed.

 

H. Muscle Chemotherapy IM:

The drug is injected into a muscle through a needle attached to a syringe.

 

F. Tumor chemotherapy:

A needle is used to insert chemotherapy directly into the tumor. This method can only be used when the needle can be safely inserted into the tumor.

 

Where is infusion or injection chemotherapy given?

The location (treatment center) of chemotherapy depends on the dose and method of medication, each hospital plan, insurance coverage, your preference, and your doctor's recommendations.

Places where chemotherapy may be given:

• Home

• clinic

• Clinic

• Outpatient hospital

• Hospitalized

Some places may have private treatment rooms, while some centers treat patients together in one large room.

 

Number and duration of chemotherapy:

Whether chemotherapy is given every few days or several times depends on the type of cancer, the purpose of the treatment, the medications used, and the patient's response.

Chemotherapy may be given daily, weekly or monthly

mm-10-ks-1bal_4677
ISOMED means - International Society of Mediterranean Ecologists

port catheter FbMedical

Catheter port FB Medical-Iso Med

Port is a device used to treat patients who need repeated injections such as chemotherapy, antibiotic therapy, TPN and blood product injections as well as blood sampling.

The injection with this device is with the least pain and discomfort and allows the patient to have an acceptable and comfortable condition between the two injections.

The port consists of a titanium chamber, a silicon septum, and a catheter made of silicon.

Titanium port is lighter than stainless steel and does not contain nickel. It also has no magnetic properties, so it is not a problem for patients who need an MRI. The port is easily placed in the subcutaneous area and will be very easy to access.

The Fb Medical port is available in venous, arterial, peritoneal, and in a variety of sizes and sizes.

The silicone septum used for injection is wide, and if size 22 (black) needles are used, the injection capability will be maintained for a longer period of time. Size 19 (white) needles are used to inject concentrated and oily drugs or blood plasma, and in normal case, size 20 needle (yellow) is suitable.

1-1311-127
6-f

Download the file below to see the product list and Fb-Medical product tips.

3-f-1024x452

Tauro Pharm Solution

German Taurolock antiseptic and anticoagulant solution is used to varnish catheters instead of heparin varnish. This solution can prevent infection of various catheters such as permanent hemodialysis catheter (premic), temporary hemodialysis catheter (Chaldon), central vein catheter (CVC), chemotherapy port catheter, etc. and also prevent chelation and blockage of the catheter.

Uses:

·       Taurolock solution is used for a variety of vascular catheters made of silicon or polyurethane.

·       Taurolock solution is known as Catheter Lock Solution and is a good alternative to heparin lock.

·        Taurolock solution is used to prevent catheter infection (CRBSI) as a prophylaxis and in case of infection in the catheter as therapeutic.

unnamed-1
Taurolock-HEP-Sol-500-1-s-600x600
5e81f5d5b98ee831891658

Download the file below to see the product list and product tips of Tauro Pharm.

 

temsilcilikler_siem

Ventilator portable SIEM

Features of SIEM Italy Portable Ventilator:

• Ability to use for all patients in emergency, in ambulance, intercity transport

• Has a unique AUTO / SIMV mode and is very easy to use:

•The only ventilator that automatically selects the mode the patient needs.

• Has all volumetric and compression modes such as: CMV, AMV, SIMV, PCM, MVM, CPAP, SIGH / CMV and parameters

•Tv INHALER, PRESSURE Limit, FiO, FREQUANCY, TRIGGER, PEEP,

•Exceptional and revolutionary innovation in portable ventilators with special CPR mode:

•The only ventilator permitted for use in cardiopulmonary resuscitation

• Has a Pressure Limit setting to prevent Barotruma

• Ability to use invasively and non-invasively

• Maximum optimal use of oxygen with a consumption of 0 Lit / Min by the device.

• Has an internal battery with more than 10 hours of charging (with city or ambulance electricity) with a special feature of device operation and battery charging simultaneously.

• Easy to carry (weight 3.5 kg) with the possibility of installation on a variety of stretchers and ambulances

• Possibility of using mini-capsules, capsules and central oxygen (oxygen outlet) to supply incoming oxygen

• Waterproof device (IPX4) and shockproof and shockproof in six directions

• Certified by CE, NATO, Italian Army, Iranian Army, Police Force, 115th National Emergency, Air Emergency, Civil Aviation and National Hospitals for safe operation in emergencies and crises

•Exclusive and lifelong import since 2002 from SIEM Company and more than 2000 installations in more than 250 medical centers in the country

• Has one year warranty and 10 years after-sales service

siem-1234

Download the file below to see the SIEM product list and product tips.

ISOMED means - International Society of Mediterranean Ecologists

FB Medical Needle

Chemotherapy catheter port needles

These needles are designed to enter the silicone septum of the catheter port in such a way as to cause the least damage to the port so that more than 1000 injections can be done with it. The French brand Fb Medical has created a sharp needle with a unique design and high strength, which causes the least pain to the patient and easily enters the skin and silicone port. This needle is produced in the form of a butterfly, which makes it easy for the nurse to use it, and it is possible to apply the dressing on it properly and keep this needle on the port for up to a week. This needle has an extra hose on which a clamp is placed to close and open the path. The end of this needle has a stiff part for holding in hand and has a Luer Lock hub that prevents any sitting by turning and varnishing to the end of the serum set. This French product has CE, ISO13485, ISO9001 standards.

unnamed-2images_m1
title

Download the file below to see the product list and Fb-Medical product tips.

4-f

colon device

One of the problems of many people in the society today is chronic gastrointestinal diseases that are caused by various causes such as diet, air pollution, low physical activity, sedentary life and finally stress. Persistent constipation, periodic diarrhea, irritable bowel syndrome, colic and spasm of the colon, rectal bleeding, chronic prostatitis, inflammation of the intestinal wall diverticula, overweight, bloating and abdominal swelling, skin aging and premature wrinkles, bad breath And chronic headaches are among the symptoms and complications of this category of diseases.

Italian hydrotherapy colon device is a new innovation in the field of medical equipment, which is produced based on the latest achievements of modern European medical science. This device helps the users of this medical device by washing the large intestine (colon).

 

How the hydrotherapy colon device works

The inlet water temperature is set between 25 and 37 degrees Celsius by the user, the inlet water pressure also increases to a maximum of 2 PSI and the device allows water to pass at temperatures above and below the threshold due to the installed valves and also the water pressure is more than will not give PSI 2. The incoming water also passes through the antibacterial filter and prevents any bacteria from entering the user's colon, so the device rinses the intestines in a completely safe environment. Connect the device to the water inlet and use it by placing the device bracket on the toilet or ready-made toilet seat. Sit gently on the toilet and insert the disposable water inlet connector into the anus and unscrew the water inlet screw. The entered water stimulates the circular and smoky movements of the intestine. With the feeling of expulsion without getting up from the device, you can remove the waste with water from the space between the water inlet and the rectum and completely clean the rectum in a short time.

 

 

Features of Professional and Portable models

• The only hydrotherapy colon device with three models of hospital, portable and home in Iran

•Made by Italian company NaturLife Style and with European CE standard

• Complete rinsing and cleansing of the colon without pain, discomfort and side effects

• Prepare the colon for a colonoscopy in the shortest time possible

• Help treat acute and chronic constipation by clearing harmful bacteria

•Help treat acute and chronic diarrhea by draining harmful bacteria

• Preparation of the colon for abdominal surgery

• No need to use laxatives and chemicals to cleanse the intestines

• Preparation of the colon for diagnostic imaging

• Symptom relief in patients with irritable bowel syndrome (IBS)

• Can be used for patients with defecation incontinence

• Has a 2-year warranty and 10-year after-sales service

coloon

Domestic model features

• The only home hydrotherapy colon device in Iran

• Prevention, treatment and better intestinal life

• Natural alternatives instead of using laxatives

• A fully independent and automatic device

• Prevention and treatment of chronic and acute constipation

Suitable for people with intestinal torsion

• Natural technology to reduce intestinal irritability (IBS)

• Maintain health and beauty for a long time

• Prevention, treatment and improvement of intestinal function

• Has European CE standard (0068)

MG_8381biofluffsystemdomiciliare_1
4-f (1)

Download the file below to see the NaturLifeStyle product list and product tips.

4-f

دستگاه کولون خانگی

دستگاه کولون هیدروتراپی خانگی (NLS) NaturLifeStyle ایتالیا

اولین و تنها دستگاه شستشوی روده بزرگ در منزل) جهت رفع بیماری‌های گوارشی)
کنترل و درمان بیماری‌های گوارشی
• نفخ و تورم شکمی
• یبوست مزمن
• اسهال‌های دوره ای
• سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
شستشوی روده بزرگ در منزل
امروزه یکی از مشکلات مزمن بسیاری از افراد جامعه، بیماری‌های مزمن گوارشی است که به علل گوناگونی ازجمله رژیم‌غذایی (کمبود فیبر و ازدیاد مواد نگهدارنده)، آلودگی هوا، فعالیت بدنی کم و زندگی بی‌تحرک و نهایتاً استرس زیاد ایجاد می‌گردد. یبوست‌های دائم، اسهال‌های دوره‌ای، سندرم روده تحریک پذیر (IBS)، کولیت و اسپاسم روده‌بزرگ، خونریزی مقعدی، پروستاتیت مزمن، التهاب دیورتیکول‌های جداره روده، اضافه وزن، نفخ و تورم شکمی، پیری پوست و چین و چروک زودرس، تنفس بد بو و سردرد‌های مزمن از جمله علائم و عوارض این دسته از بیماری‌ها است.
دستگاه کولون هیدروتراپی (شستشوی روده) NaturLifeStyle ایتالیا، نوآوری جدیدی در حوزه تجهیزات پزشکی است که براساس آخرین دستاوردهای علم پزشکی روز اروپا با استاندارد CE تولید گردیده است. این دستگاه از طریق شستشوی روده بزرگ (کولون) کمک شایانی به استفاده کنندگان از این وسیله پزشکی می نماید.
اصول کولون هیدروتراپی (شستشوی روده)
در بدن انسان، مدفوع‌های تخمیر شده در دیواره‌ی داخلی روده بزرگ ایجاد شده و باعث جذب مواد سمی می‌شوند. ارگانیسم این باقیمانده انباشته شده، همراه با مواد سمی ایجاد شده توسط فلور باکتری تغییر کرده و کل بدن را در معرض آسیب‌های متعددی قرار می‌دهد و سیستم بدن را تضعیف می‌نماید و انسان را مستعد بیماری‌های جدی روده و سیستم گوارشی می‌نماید.
دستگاه کولون هیدروتراپی خانگی (NLS) NaturLifeStyle یک دستگاه بدون درد، صدا و بو برای تمیز نمودن و بهبود وضعیت روده و متعادل کردن فلور باکتری‌های موجود در سطح داخلی روده است که به روشی مدرن، بهداشتی و ایمن انجام می‌شود.
نحوه عملکرد دستگاه کولون هیدروتراپی (NLS) NaturLifeStyle
دمای آب ورودی بین 25 تا 37 درجه سلسیوس توسط کاربر تنظیم شده و فشار آب ورودی نیز حداکثر تا PSI2 افزایش می‌یابد و دستگاه بواسطه ولوهای (Valve) تعبیه شده، اجازه عبور آب در دماهای بالا یا پایین‌تر از آستانه و همچنین فشار بیش از PSI2 را نخواهد داد. آب ورودی نیز از فیلتر آنتی باکتریال عبور کرده و مانع از ورود هرگونه باکتری به داخل کولون کاربر می‌گردد، در نتیجه دستگاه در محیطی کاملاً ایمن شستشوی روده را انجام می‌دهد.
دستگاه را به ورودی آب متصل نموده و با قراردادن براکت دستگاه بر روی سرویس فرنگی و یا صندلی فرنگی آماده استفاده می‌گردد. به آرامی بر روی توالت فرنگی نشسته و ست یکبار مصرف شستشو را وارد مقعد کرده و پیچ ورود آب را باز می‌نماییم. آب وارد شده باعث تحریک حرکات حلقوی و دودی شکل روده می‌گردد. با احساس دفع بدون برخواستن از روی دستگاه می‌توانید مواد زائد را به همراه آب از فضای بین ست شستشو و رکتوم خارج کرده و طی مدت زمان کوتاهی رکتوم را کاملا تمیز نمود.
پیشگیری و درمان بیماری‌های گوارشی در منزل
دستگاه کولون هیدروتراپی با عبور دادن جریان اندک آب با دما و فشار کنترل شده که با استفاده از یک ست شستشو بسیار نرم و باریک از مقعد وارد رکتوم روده بزرگ کاربر می‌شود، باعث شستشو و تمیز شدن رکتوم می‌گردد. با تحریک کردن روده بزرگ توسط آب و تخلیه نمودن آن و دوباره تحریک کردن آن و انجام منظم این حرکت می‌تواند جایگزین بسیار خوب و طبیعی داروها و ملین‌ها و یا روش‌هایی نظیر انما باشد.
این روش عارضه‌ای نداشته، درد آور نیست و شما می‌توانید به راحتی در هر زمان در سرویس بهداشتی فرنگی از آن استفاده نمایید. راحت بر روی توالت نشسته و ست شستشو را داخل کرده که با وارد و خارج کردن متناوب آب، روده‌ی بزرگ تمیز می‌شود.
این عمل باعث رفع مشکلات یبوست، اسهال، IBS، نفخ و ... شده و میزان جذب مواد غذایی را در داخل روده بزرگ بالا می‌برد. در نتیجه علاوه بر رفع مشکلات گوارشی، پوست شفاف‌تر و سالم‌تری خواهید داشت و از کیفیت زندگی بهتری برخوردار خواهید شد.
گارانتی و خدمات
این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می‌باشد. تمامی وسایل مصرفی و قطعات دستگاه را می‌توانید از شرکت فرآوران همگام تهیه نمایید.
ویژگی های مدل خانگی
- تنها دستگاه کولون هیدروتراپی خانگی در ایران
- پیشگیری، درمان و بهبود کارکرد روده بزرگ
- تکنیک جدید جهت درمان یبوست‌های مزمن با تحریک حرکات دودی شکل کولون و اصلاح الگوی دفع
- کمک به درمان اسهال حاد با تخلیه باکتری‌های مضر (باکتری‌های ایجاد‌ کننده اسهال) از داخل روده بزرگ
- تسکین علائم در بیماران دچار سندم روده تحریک‌پذیر (IBS)
- جایگزین طبیعی به جای استفاده از ملین‌ها و داروهای شیمیایی
- یک دستگاه کاملاً مستقل و اتوماتیک (بدون برق)
- مناسب برای افراد دچار پیچ‌خوردگی روده
- حفظ سلامتی و زیبایی (شادابی و شفافیت پوست) برای مدت طولانی
- شستشو و پاک‌سازی روده بزرگ (کولون) بدون درد، بو، ناراحتی و عوارض جانبی
- دارای استاندارد CE اروپا و دو سال گارانتی

دسته‌ها

Latest News

شرکت فرآوران همگام

شرکت فراوران همگام حاصل فعالیت شرکتی است که با ایده ایجاد و گسترش یافته های نوین، همواره تلاش نموده است آخرین نوآوری های تحقیقی، پزشکی را درزمینه کالاهای تخصصی مورد مصرف، وارد و ترویج نماید. گروهی از کالاهایی که امروز در بخش هایی از مراکز مورد استفاده قرار می گیرند برای اولین بارتوسط این شرکت ارائه گردیده است .

تماس با ما

 
شماره تلفن: 02186030029
شماره فکس:02188751262
ایمیل: info@farham.com
آدرس: ایران، تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک 6، طبقه 2، واحد 6

کد پستی:1514615518

کپی رایت 1400© تمامی حقوق برای فراوران همگام  محفوظ می باشد.