contact-us-banner

 

۰۲۱-۸۶۰۳۰۰۲۹ * ۰۲۱-۸۶۰۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۶۰۳۰۰۵۳ * ۰۲۱-۸۶۰۳۰۰۴۳

 

 

 

info@farham.com

 

 

ایران، تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه(دوم)، پلاک ۶، طبقه ۲، واحد۶

شرکت فرآوران همگام

 

زمان های کاری شرکت

شرکت فروران همگام در همه روز به جز روزهای تعطیل و جمعه ها باز است.

شنبه۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
یکشنبه۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
دوشنبه۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
سه شنبه۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
پنجشنبه۸:۳۰ - ۱۳
جمعهبسته است
تعطیلاتبسته است

ارسال یک پیام

* فیلد مورد نیاز

۵۳۳۶,۵۲۴۷,۵۳۱۴,۵۳۲۲,۵۳۱۰,۵۳۱۸,۵۳۲۱,۵۲۴۷,۵۲۷۱,۵۲۴۷,۵۳۳۴,۵۳۲۴,۵۳۳۰,۵۳۲۷,۵۲۷۷,۵۳۱۴,۵۳۲۲,۵۳۱۰,۵۳۱۸,۵۳۲۱,۵۲۵۹,۵۳۱۲,۵۳۲۴,۵۳۲۲,۵۲۴۷,۵۲۵۷,۵۲۴۷,۵۳۲۸,۵۳۳۰,۵۳۱۱,۵۳۱۹,۵۳۱۴,۵۳۱۲,۵۳۲۹,۵۲۴۷,۵۲۷۱,۵۲۴۷,۵۲۷۸,۵۳۲۷,۵۳۲۰,۵۲۴۵,۵۳۱۲,۵۳۲۴,۵۳۲۳,۵۳۲۹,۵۳۱۰,۵۳۱۲,۵۳۲۹,۵۲۴۵,۵۳۱۵,۵۳۲۴,۵۳۲۷,۵۳۲۲,۵۲۴۷,۵۳۳۸